Tuesday, 5 May 2015

Hazrat Zulnon Misri (Rehmat u ALLAH Aleh) Ki KramatHazrat Zulnon Misri (Rehmat u ALLAH Aleh) eek martaba kashti par sawar kahin ja rahe the. Kashti k musafiron ko Hazrat se ta’aruf na tha. Is kashti min aik sodagar bhi tha. Itefaqan is ka aik moti gum hogaya is ne ghalat fehmi se Hazrat Zulnon Misri (Rehmat u ALLAH Aleh) pe ilzam lagadiya k moti unhon ne liya he. Hazrat ne farmaya k Hasha wukla moti main ne nahi liya. Wo sodagar kehne laga k moti aap hi ne liya he or gustakhi se paish ane laga Hazrat Zulnon Misri (Rehmat u ALLAH Aleh) ne us waqt aasman ki taraf munh kar k arz kiya. Ilahi! Tu janta he k main is ilzam se bari hun. ye kehna hi tha k hazaron machliyan darya se apne apne munh main aik aik moti le kar nikal ain. Aap ne in main se aik moti le kar is sodagar ko diya. Kashti k logon ne Hazrat ki jab ye shaan dekhi to sab aap k qadmon par gir parre or muafi chahne lage. “NOON” machli ko kehte hain. Aap ki isi karamat ki wajha se aap ka naam Zulnon mashhor hogaya.


Mirat ul israr
286

Kitab
Qasasul Auliya

Allama Nazeer Muhammad Wahidi

Friday, 23 September 2011

ALLAH Ko Auliya Ka Faqeer Hona Kiyun Pasand He?


Eek riwayat main he k ALLAH TAALA ne Hazrat Moosa A.S ki taraf wahi bheji K A moosa! Mere baaz bande ayse hain agar wo mujh se sari jannat ka sawal kar bethen to main inhain de dun or agar dunya main se kuch mangen to hargiz na dun. Or ye na dena is liyen nahi K wo mere nazdik zalil hain balke is waja se he k main chahta hun K akhrat main in K liyen apni atain zakhira karun or dunya se inhain bachaun jeyse K charwaha apni bakriyon ko bherdiyon se bachata he.Az
Qutub-e-Madina Hazrat Imam Abdullah Yafai Yamni

Urdu Tarjuma:
Hazrat Molana Jafar Ali Nagenwi R.A


Intekhab-o-Tehseel
Molana Imdad Allah Anwar
Ustad Jamia Qasim Alulom,Multan
Sabiq Mueen Altehqeeq Hafti Jameel Ahmed Thanwi R.A Jamia Ashrafiya Lahore

Darul Moarif
Inayat Por, Tehseel Jila Por Peerwala, Multan

Kitab
Karamat-e-Auliya

Page No
40

Wilayat Kis Tarhan Hasil Ho Sakti He


Shekh Kabir Ba ALLAH Abu Saeed Khazaz R.A

Shekh Kabir Ba ALLAH Abu Saeed Khazaz R.A Se Marwi He K Jab ALLAH TAALA apne bandon main se kisi ka kafeel-o-mutwali banana chahta he to is par apne zikar ka darwaza khol deta he or jab wo zikar se lazat pane lagta he to phir is par qurb k darwaze khol deta he yahan tak k phir ise majlis-e-anas ki taraf utha kar toheed ki kursi par bitha deta he phir apne or is ke darmiyan se hijab utha deta he or wahdaniyat main jaguzin farma kar jalal-o-azmat ke hijab is k liyen bartaraf kar deta he jab is ki nigah jalal-o-azmat par parrti he to wo muthhir-o-fani ho kar haq SUBHANA-O-TAALA ki hifazat main akar khuahishat-e-nafs se paak ho jata he.


Az
Qutub-e-Madina Hazrat Imam Abdullah Yafai Yamni

Urdu Tarjuma:
Hazrat Molana Jafar Ali Nagenwi R.A


Intekhab-o-Tehseel
Molana Imdad Allah Anwar
Ustad Jamia Qasim Alulom,Multan
Sabiq Mueen Altehqeeq Hafti Jameel Ahmed Thanwi R.A Jamia Ashrafiya Lahore

Darul Moarif
Inayat Por, Tehseel Jila Por Peerwala, Multan

Kitab
Karamat-e-Auliya

Page No
43

Auliya Bhi Jannat Se Panha Mangne Lagen


Qutub Alkhuan Hazrat Bayazeed Bistami R.A

Qutub Alkhuan Hazrat Bayazeed Bistami R.A farmate hain K ALLAH ke baaz bande aise hain k agar ALLAH TAALA jannat main inhain apne didar se rok de to wo jannat se aisi panha mangen jeyse dozakh ki aag se panha mangen ge.Az
Qutub-e-Madina Hazrat Imam Abdullah Yafai Yamni

Urdu Tarjuma:
Hazrat Molana Jafar Ali Nagenwi R.A


Intekhab-o-Tehseel
Molana Imdad Allah Anwar
Ustad Jamia Qasim Alulom,Multan
Sabiq Mueen Altehqeeq Hafti Jameel Ahmed Thanwi R.A Jamia Ashrafiya Lahore

Darul Moarif
Inayat Por, Tehseel Jila Por Peerwala, Multan

Kitab
Karamat-e-Auliya

Page No
42

Sab Se Aqal Mand Kon?


Imam Shafai R.A

Ulma ki eek jamat jis main imam Shafai Bhi hain farmate hain. Agar koi ye wasiyat kare k so (100) dirhum use diye jain jo sab se ziyada aqalmand hon to wo dirhum zahidon ko dene chahiyen.
Az
Qutub-e-Madina Hazrat Imam Abdullah Yafai Yamni

Urdu Tarjuma:
Hazrat Molana Jafar Ali Nagenwi R.A


Intekhab-o-Tehseel
Molana Imdad Allah Anwar
Ustad Jamia Qasim Alulom,Multan
Sabiq Mueen Altehqeeq Hafti Jameel Ahmed Thanwi R.A Jamia Ashrafiya Lahore

Darul Moarif
Inayat Por, Tehseel Jila Por Peerwala, Multan

Kitab
Karamat-e-Auliya

Page No
42